Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Joogahymy Oy

Y-tunnus: 3214044-6

Osoite: Pirkkalaistori 10 LH 7, 37100 Nokia

Puhelin: 0456301808

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sirpa Vuorela

0456301808

info@kotijooga.fi

Rekisterin nimi
Joogahymyn asiakasrekisteri ja Joogahymyn väliaikaiset markkinointirekisterit.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn tiedot, kuten:

Henkilön / yrityksen nimi

Henkilön / yrityksen osoitetiedot

Yhteyshenkilön nimi ja asema

Sähköpostiosoite

Matka- ja/tai muu puhelinnumero

Yrityksen laskutustiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterit koostetaan Tmi Joogahymyn asiakastietojärjestelmästä, kun henkilö rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Henkilötietojen tarkastusoikeus, korjausoikeus, poistaminen rekisteristä ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanoin ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.